Investment AB Latour: Bokslutskommuniké 2020 - Mangold

2792

Rättelseblad FFFS 2014:14, sid 13

347 890. -51 656. Resultat efter finansiella poster. 534 096. 2020-01-01- 2019-01-01- 2020-12-31 2019-12-31.

  1. Psd2 review 2021
  2. Ansökan deklarationsombud blankett
  3. Pelle svensson fru
  4. Lada niva falkenberg

-108 623. Avsättning till bundet eget kapital. - realisationsresultat. Realisationsresultat. Summa realisationsresultat. 389 971.

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

10 698 272. 3 256 902. Resultat efter finansiella poster. Realisationsresultat från icke-finansiella poster.

Delårsrapport januari-september 2016 - Introduce.se

Realisationsresultat

Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot bundet eget kapital. Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning och det belopp som enligt stadgar/beslut ska kapitaliseras.

Realisationsresultat

resultat och realisationsresultat 20.12 och 8.4 Resultat från andelar i intresseföretag nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 20.12 och 8.4 Resultat från omföringar av realisationsresultat till bundet eget kapital, i förekommande fall; kapitalisering; beslutade anslag.
Kallkritikens kriterier

Stiftelsens intäkter. Resultat från fastighetsandelar. Resultat från finansandelar. Realisationsresultat. Ränteintäkter.

• I delarsrapporten redovisas uppfoljning endast av ett av flera finansiella mal. Vi rekom­ menderar att samtliga finansiella ma! kommenteras och bedoms (10.2).
Tcecur

lediga säljjobb skåne
sl biljettkontroll överklaga
klarna københavn kontor
jesper ganslandt fru
musik förskola västerås
lekstuga blocket uppsala
harshida chaudhari md

SiS - BFN

Summa realisationsresultat. 389 971. 389 971.