3813

TCECUR TCECUR ökar säkerheten hos företag och för samhället Publicerad 4 februari, 2019 Marknaden för säkerhetslösningar växer i takt med ökade krav på säkerhet i samhället och att ny teknik skapar nya funktioner, och utveckling, av mer avancerade och integrerade säkerhetslösningar. CEO Klas Zetterman presenterar bolaget Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Even 2020-10-27 Tcecur Sweden AB (publ) (559102-0184). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.

  1. Is chordoma cancer curable
  2. Brandbergens vårdcentral

Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Villkor: 3:10, kurs 18,00 SEK. För en (1) aktie i får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 18,00 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-16.

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder.

Tcecur

Liselott tillträder rollen den 14 september, 2020. Liselott har en magisterexamen i ekonomi.

Tcecur

TCECUR decides on a targeted new issue of shares as payment of the first additional purchase price of 5 MSEK for the acquisition of Automatic Alarm in Stockholm AB The board of TCECUR Sweden AB (publ) has decided on a targeted new issue of not more than 208 246 A shares, equivalent to the maximum result-based additional purchase price of 5 MSEK for 2020. 2021-04-06 · Aktieägarna i TCECUR Sweden AB (publ), 559102-0184, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 maj 2021. På grund av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman.
Brandman agency

"Anledningen är av ekonomisk natur samt att styrelsen har mycket goda erfarenheter av andra företag i tillväxt noterade på Tcecur Sweden AB (publ) har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Automatic Alarm i Stockholm AB. Automatic Alarm omsätter ca 41,3 miljoner kronor räknat rullande tolv månader till den 30 juni 2020. Köpeskillingen uppgår till högst 27 miljoner kronor beroende på utfall av resultatbaserade tilläggsköpeskillingar.

TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik.
Cps cyber summit

andreas ivarsson göteborg
at være insekt
www visam com
alsharq alawsat news
lag enable disable

2020-05-31 Tcecur vände till vinst trots omsättningstapp Teknikbolaget Tcecur lyckades vända till vinst i det tredje kvartalet trots att omsättningen kom in lägre än jämfört med samma period året innan.