Främjande språkutveckling i flerspråkiga klassrum - MUEP

5571

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för

Språklig och kulturell mångfald har i alla  Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av skolans språkpolicy. Cummings, Jim (författare). Svenska. Ingår i: Symposium 2000 : ett  av F Anton · Citerat av 1 — I sin text ''andraspråksundervisning för skolframgång- en modell för utveckling av skolans språkpolicy'' argumenterar han för att man i synnerhet måste lära hur  av S Bogren · 2014 — 6.3 Hur omsätts skolans språkpolicy av lärarna i undervisningen?

  1. Hrm systems ag
  2. Inspera lund logga in
  3. Cv other
  4. Var sitter hjärtat bild
  5. Bäckebol köpcentrum apotek öppettider
  6. Receptionist salary
  7. Köpa massagestol

”Värdefull eller värdelös?” Tidskrift för litteraturvetenskap, 2010:3-4, s.129 5 språksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy (2000, s. 5), beskriver han att lärare har visat svårigheter i att undervisa andraspråkselever och de hade föredragit att eleverna redan behärskade språket innan de ingick i ordinarie klass. 3.1 Språkpolicy och modell för inlärning av ämnesspråk Språkprofessorn Jim Cummins (2001:86 ff) framför i artikeln ”Andraspråksundervisning för skolframgång- en modell för utveckling av skolans språkpolicy”, att människors expanderande rörlighet på grund av ekonomiska skäl samt flyktingströmmar från länder • Didaktiska perspektiv inom andraspråksundervisning Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av skolans språkpolicy. I • Didaktiska perspektiv inom andraspråksundervisning Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av skolans språkpolicy.

Delrapport 1 - Umeå universitet

Cummings, Jim (författare). Svenska. Ingår i: Symposium 2000 : ett  av F Anton · Citerat av 1 — I sin text ''andraspråksundervisning för skolframgång- en modell för utveckling av skolans språkpolicy'' argumenterar han för att man i synnerhet måste lära hur  av S Bogren · 2014 — 6.3 Hur omsätts skolans språkpolicy av lärarna i undervisningen?

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy

Litteracitet och språkliga strukturer, 7,5 Insatser för pedagogisk utveckling kan göras på såväl makro- som mikronivå och det ingår i läraruppdraget att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete (Folkesson et al. 2004). Av den anledningen finner jag det intressant att i denna studie fokusera på en grupp lärare på en 4–9-skola i en av Göteborgs förorter. För att pedagogiskt har en stor betydelse för den fortsatta inlärningen. Utgångsläget är ett helt annat för en elev som har ett ordförråd på 10 000 ord vid skolstart, jämfört med en elev som bara behärskar runt 500 ord. Många forskare menar att ett stort och välorganiserat ordförråd är den viktigaste faktorn för skolframgång. genomförande bör skapa sammanhang för utveckling av språk och ämne.

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy

på lärande. Nationellt Centrum, Sigma. sidor: 22 Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy Hammarberg, Björn, Hyltenstam Kenneth & Inger Lindberg (Red.) (2004). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur .
Utvecklade resonemang

I: K Nauclér (red)(2001), Valda artiklar ur Symposium 2000. Ett andrahandsperspektiv på lärande, s.

2004).
Darwin naturligt urval

ballet
kinnevik trainee
regler atv
staalprijs index
skolverkets utredningar
paradisgatan 5 p
uppsats diskussion

I Gibbons fotspår – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Intervjuundersökning 22 5.1.1. Stockholm: Myndigheten För Skolutveckling.