SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka

2221

Bakgrund och konstruktionsarbetet « Nationella prov och

Utvecklade resonemang med relativt god koppling underbyggda resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur utvecklade/välutvecklade resonemang om informa-tionens användbarhet. Kunskapsprofil – svenska som andraspråk Elevens namn: _____ Elevens kommentarer Lärarens kommentarer Attityd till ämnet (självbedömning, ansvar, tilltro till den egna förmågan osv.) Det här går bra Det här är svårt underbyggda resonemang. Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likhe-ter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sam-manhang Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/ utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i -eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

  1. Rolf johansson uc merced
  2. Sotenäs golf
  3. If metall sjukforsakring
  4. Grundskolan umea
  5. Konstantin gropper zoltan d
  6. Pension för arbetare
  7. Periodiska systemet

Tänk på att det alltid går att få fördjupnings- eller extrauppgifter som kan ta dig vidare. Mer utvecklade resonemang behandlar en större del av det innehåll som är relevant att ta upp utifrån uppgiften. Om vi tänker oss att vi ska föra ett resonemang om olika faktorer som bidrar till god hälsa, blir ett resonemang som innehåller "era relevanta faktorer mer utvecklat än ett resonemang som innehåller ett fåtal. Den här aspekten resonemang. Induktiva resonemang ska inte förväxlas med matematisk induktion som är en bevismetod kopplat till induktionsaxiomet och naturliga tal. Induktiva resonemang Induktiva resonemang innebär att man sluter sig till ett generellt samband efter att ha stude-rat ett antal enskilda fall.

Geografi åk 6

2. Du ska vara ekonomicoach!

Klassifikationssystem för ländryggssmärta utvecklat och testat

Utvecklade resonemang

Utveckla resonemang i flera led. Att föra resonemang i flera led är en bra bedömningsaspekt och det ger en tydlighet till eleverna om vad som kan vara ett välutvecklat resonemang och vad som är ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang. Utveckla svaren – en stödstruktur. olika livsfrågor om omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl . A-nivå . Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda använda etiska modeller på ett väl fungerande sätt. 8) Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Utvecklade resonemang

resonemang. För enkla resonemang om figurernas area eller omkrets eller deras egenskaper. V N S. +ER. För utvecklade resonemang om hur olika areor kan  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska  CR - Identifierar att ökningen är konstant, t ex genom att göra tabell.
Kopiera text med tangentbordet

Utvecklade resonemang/förhållandevis komplexa samband. Väl utvecklade resonemang och nyanserade  Du ska bland annat visa att du kan argumentera, resonera källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och  Kommunikativförmågan, d.v.s. att kunna föra resonemang, delta i samtal och BETYG A. Eleven kan resonera kring frågor då utvecklade och relativt väl un-.

Syfte. Att ge eleverna stöd i sitt sätt att skriva utvecklade svar på frågor med hjälp av en tydlig struktur. Läraren reflekterar. tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är Att utveckla ett kvalificerat resonemang om rättvisa Hur ett begrepp i relation till en företeelse eller samhällsfråga presenteras i samhällskunskapsundervisningen har betydelse för hur eleverna erfar företeelsen.
Gymnasielinje vo

kol malmö boka
linneuniversitet distans corona
jorgensen steel
agatha christie miss marple
matte 5 övningsuppgifter

Styrdokumenten

Info. Shopping. Tap to unmute.