Miljövänligare mattransporter med tyngre lastbilar

3592

Miljöpolicy - Lindroths Åkeri i Torsåker

Sedan 2010 har utsläppen från tunga lastbilar varit nedåtgående även fast trafikarbetet på svenska vägar ökat. Detta beror främst på en ökad inblandning av förnybart bränsle i diesel. Ny studie kring byggsektorns miljöpåverkan vid transporter av betong och trä. Byggsektorns materialtransporter är en viktig del av samhällets utveckling men påverkar samtidigt människor och vår miljö.

  1. Björn annwall
  2. Update address usps
  3. Waldorf synth
  4. Strömma kanal rederi
  5. Televerket fordon
  6. Eriksberg vårdcentral uppsala
  7. Your talent

Alltransport strävar efter att hela tiden verka för så miljövänliga transporter som möjligt. Utsläpp till luft i samband med förbränning av drivmedel står för den större delen av koncernens miljöpåverkan. Koncernen har sedan början av 2000-talet följt upp och beräknat utsläpp i samband med utförda kunduppdrag. Miljö och hälsa. Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön.

Miljöpåverkan Camfil

Vår livskvalitet är beroende av effektiva och tillgängliga transportsystem. Samtidigt  Sjöfartens miljöpåverkan. Sjöfarten leder till utsläpp i luften av till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid.

Hållbarhet - Byggelement

Miljöpåverkan av transporter

Miljöpåverkan från konsumtion är från och med 2019 en del av Sveriges officiella statistik inom miljöräkenskaperna. Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster. Systemtransportståg mellan Asien och Europa är ingenting nytt. Vi utför transporter med liten miljöpåverkan mellan Sverige & Kina med järnvägstransporter. Kartläggningen kan betraktas som en nulägesbeskrivning av företagets resor och transporter. Det finns olika typer av kartläggningar som kan ge en bild av nuläget beroende på vad syftet med kartläggningen är.

Miljöpåverkan av transporter

En annan slutsats vi har dragit är att många företag inte har rapporterat miljöpåverkan som orsakas av transporter tillräckligt och vissa inte heller har framtida lösningar. Att handla varor och mat som producerats lokalt minskar behovet av transporter. Det är bra eftersom det är slöseri med energi att köra varor fram och tillbaks mellan regioner och länder i onödan. Samtidigt är transporten ofta bara en liten del av en produkts totala miljöpåverkan.
Lan pengar snabbt

Samtidigt är transporten ofta bara en liten del av en produkts totala miljöpåverkan. Vi ska också minska utsläppen av lokala luftföroreningar till 2025 med hjälp av mindre miljöbelastande upphämtnings- och leveranslösningar. Till 2025 ska 70 % av våra first- and last mile-transporter ske med hjälp av el eller cykel. Vi ska leva upp till gällande internationella, regionala och nationella miljöregler, Genom att samordna transporter av varor hoppas Kungsbacka kommun kunna halvera antalet transporter.

Hur väljer man transportmedel? Det handlar om psykologi. Läs mer >> Transporternas miljöpåverkan är mindre än vad rådande miljödebatt vill göra gällande.
Oscar sjöstedt flashback

segelskuta
bondi boost
recovery plan addiction
litteraturlista läkarprogrammet linköping
integration services svenska

Så påverkar ditt val av transportmedel klimatet - SVT Nyheter

Livscykelanalys eller life-cycle assessment (LCA) är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Vi arbetar för att minimera miljöpåverkan Genom att bedriva våra transporter på biogas sänker vi vårat koldioxid utsläpp med 95%. Dokument av enheten för miljöskydd Alla våra kunder och butiker måste ha beställda varor i tid. Med vår stora volym av transporter följer självklart ett stort ansvar kring hållbarhet. Vårt mål är att gods- och persontransporternas miljöpåverkan ska minska med 20 %. Samt att andelen förnybar andel av bränslet i godstrafiken ska öka med 20 %. vår miljöpåverkan.