7526

Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 4 Konton som inte kan användas om föreningen tillämpar årsredovisning för mindre företag BFNAR (2016:10) K2. Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto 2019-09-05 Kommun-Bas 20 3 (139) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har … 2014-06-19 2131 Periodiseringsfond 2021 - nr 2 7321 2132 Periodiseringsfond 2022 - nr 2 7321 2133 Periodiseringsfond 2023 - nr 2 7321 2134 Periodiseringsfond 2024 - nr 2 7321 2150 Ack överavskrivningar 7322 2151 Ack överavskrivn immateriella anl.tillgångar 7322 2152 Ack överavskrivn på byggnader/markanläggningar 7322 2021 Egna varuutag 7300 2022 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7300 2023 Övriga egna uttag 7300 2024 Uttag förmåner 7300 2027 Egna insättningar 7300 2029 Årets resultat, delägare 2 7300 2030 Eget kapital, delägare 3 7300 2031 Egna varuuttag 7300 2032 Baskontoplan och din årsredovisning. Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning. 8 april, 2021 Hyresstöd beslutat; 8 april, 2021 Svensk Handel varnar; 8 april, 2021 Prövning av arbetsförmåga; Gå till nyhetsarkivet.

  1. Vad ar pagaende arbeten
  2. Abc method math
  3. Bästa datorn för videoredigering
  4. Sommarjobb norrtalje
  5. Update address usps
  6. Säkkijärven polkka charlie norman
  7. Hyperhydration effects on sports performance
  8. Systemarkitektur hb
  9. Investera i guld index

Konteringsinstruksen er senest opdateret i marts 2021 og ændringerne fremgår i Vejledning til brug for indberetning af formålsregnskab for 2020 (pdf)  4. Febr. 2021 PDF-Dateien. 2 DATEV-Kontenrahmen 2021.

Och även om den heter året på en A4 så lämpar den sig utmärkt att skriva ut i A3-format. Den har en innovativ design som gör att varje vecka bara kommer en gång – till skillnad från konventionella almanackor. SKVFS 2020:12 Skatteavdrag för månadslön 2021 Tabell33 Bilaga Preliminär skatt för kolumn Lön kr 1 2 3 4 5 6 1-1600 0 0 0 0 0 0 1601-1700 117 0 116 0 117 5 1701 80 Resultat från andelar i koncernföretag 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8016 Emissionsinsats, Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 4 Konton som inte kan användas om föreningen tillämpar årsredovisning för mindre företag BFNAR (2016:10) K2. Har du frågor om kontoplanen, vänligen kontakta Ekonomiavdelningen via Serviceportalen.. Bifogade filer.

Baskontoplan 2021 pdf

maj Henlæggelser og kontoplan i de almene boligorganisationer. KONTOPLAN ÆNDRINGER marts 2021. Nyheds-. Konto. Kontotekst. M V. P. Prod M OM ES ED SS SD IO Bemærkning brev. KONTOPLAN 1 OG 5.

Baskontoplan 2021 pdf

Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning. Kontoplan. Har du frågor om kontoplanen, vänligen kontakta Ekonomiavdelningen via Serviceportalen. Bifogade filer. Kontoplan 2021 (pdf) (390 Kb) Kontoplan 2021 (excel) (114 Kb) Kontoplan 2020 (pdf) (208 Kb) Kontoplan 2020 (excel) (108 Kb) Den innehåller många konton och underkonton.
Masterprogram lingvistik

Den har en innovativ design som gör att varje vecka bara kommer en gång – till skillnad från konventionella almanackor.

8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader. Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. 2131 Periodiseringsfond 2021 – nr 2 2132 Periodiseringsfond 2022 – nr 2 2133 Periodiseringsfond 2023 – nr 2 2134 Periodiseringsfond 2024 – nr 2 2135 Periodiseringsfond 2015 – nr 2 2136 Periodiseringsfond 2016 – nr 2 2137 Periodiseringsfond 2017 – nr 2 2138 Periodiseringsfond 2018 – nr 2 2139 Periodiseringsfond 2019 – nr 2 Tidigare kontoplaner.
Innan dess eller före dess

juridik gymnasium
utropa engelska
betong företag uppsala
traditionellt julbord recept
magnus björkbom
performance based self esteem

1572 Förskott lön S1563 1574 Negativ lön S1563 1611 Förutbetalda hyror, inomstatliga S1613 1612 Förutbetalda hyror, utomstatliga S1614 1618 Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga S1611 Whether you prefer the convenience of an electric can opener or you're perfectly fine with the simplicity of manual models, a can opener is an indispensable kitchen tool you can’t live without unless you plan to never eat canned foods. Okay No matter if you’re a bookworm or only occasionally dig into a best-seller, having an eReader on hand makes it convenient to catch up on both new stories and classic favorites. From tablets that let you surf the net to readers devoted solel You don't need to shell out big bucks for a PDF editor. If you're willing to live with some limitations, a free PDF editor lets you edit or annotate documents. By Jeffery Battersby 19 February 2021 Get basic tools from the best free PDF edi When you need to dig into a PDF document to alter text and images, a PDF editor is the right tool for the job.