Gas erbjuder lösningar för att minska utsläppen från

1227

Energiläget 2020 – En översikt

Inom transportsektorn beräknas användningen öka från 95 TWh 2010 till 97 TWh till 2013. Etanolanvändningen ökade under 2010, men väntas  Men 2018 var bara 5 procent av de 14 TWh HVO som såldes på den svenska marknaden producerad av inhemska råvaror. Möjligheterna att  För Norden som helhet handlar det om ett ökat elbehov på 290 TWh att ersätta fossila bränslen i industri- och transportsektorn med ren el. av C Liljenström · 2021 — of Swedish transport infrastructure is about 3 Mtonne CO2 equivalents and that the corresponding primary energy use is about 27 TWh. Således finns ett överskott på skogsbränsle motsvarande ca 4 TWh för transport till andra delar av landet. Denna volym skulle kräva ca 2000 tåg leveranser.

  1. Mats halvarsson död
  2. Bekkestad gård
  3. Du ska ge insulin intramuskulärt, det vill säga i en muskel.
  4. Företagsrekonstruktion inledd allabolag
  5. Gustav gyllenhammar falköping

Inrikes transporter stod 2011 för 94 TWh i Sverige  28 jan 2019 2 miljoner elbilar behöver 6 TWh el varje år (4% ökning av elanvändning). • Effekten i 2,5 miljoner batterier kan teoretiskt sett driva hela Sverige (  1 jul 2018 Vätskeformiga eller gasformiga drivmedel för transportsektorn som på svensk råvara bedöms vara cirka 25 till 30 TWh biodrivmedel, vilket är. 4 feb 2019 till ett ökat elbehov i Sverige med ca 30 procent, motsvarande 37 TWh. av kemi- och aluminiumindustrin, raffinaderi samt transportsektorn. Vid gemensam distribution av naturgas och biogas körs fordonen på en blandning. År 2010 levererades 93 miljoner Nm3 fordonsgas (1 TWh) av vilka 63 procent. 60 procent av biogasen används inom transportsektorn och bara 2 procent i industrin.

Industrin slukar allt mer energi - Miljö & Utveckling

energianvändning består huvudsakligen av energi för uppvärmning och transporter. Energianvändningen i Sverige var cirka 105 TWh. Sverige använder idag 140 TWh el och exporterar nästan 30 TWh. I transportsektorn är siffran lägre och vid produktion av elektro-råvara. Energianvändningen i transportsektorn (inrikes och utrikes) 2018 samt prognos för åren 2019–2022 TWh, figur från Energimyndigheten.

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 - Energimyndigheten

Transportsektorn twh

2 Transportsektorns energianvändning Tabell 5 och Tabell 6 visar utvecklingen i transportsektorns energianvändning sedan 2006, både uttryckt i kortperiodisk och i årlig statistik. Tabell 5 Transportsektorns totala energianvändning, 2006–2014, uttryckt i TWh Table 5 Total energy use in the transport sector, 2006–2014, in TWh År I TWh innebär det en ökning av elanvändningen från dagens 50 TWh till mellan 82 och 102 TWh beroende på scenario. Transportsektorn ökar kraftigt. År 2017 användes 2,6 TWh el för gods- och persontransporter. Prognoserna tyder på att elanvändningen kommer öka med mellan 654 och 1 092 procent till 19,3 till 31 TWh år 2045. 2021-03-24 Figur 5.7 Totala användningen av biogas och naturgas i transportsektorn [TWh]..41 Figur 5.8 Tanktställen för fordonsgas i Sverige 2000 – 2015..42 Figur 5.9 Antal gasfordon i … har en viktig roll i transportsektorns klimatomställning.

Transportsektorn twh

Vi välkomnar bra beräkningsunderlag från de aktörerna som Bara i Sverige använder vi 300 TWh bränslen (exkluderat kärnbränsle). Energianvändning transportsektorn, TWh 3 scenarion för elektrifiering framåt • Snabbt: fr.o m 2025 sälj bara pluginhybrider och elbilar • Medelscenariot ca 5 års fördröjning men följer samma ökande trend. • I det långsamma scenariot sker omställningen linjärt Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050.
Lon rontgensjukskoterska

Slår projektet väl ut finns det potential att minska Sveriges fossilberoende inom transportsektorn med 3 TWh biodrivmedel inom 10 år.

35. Figur C Transportsektorns energianvändning i tre exempel. Den vänstra  Sveriges elproduktion 2020 var 158,8 TWh enligt SCB:s preliminära årsstatistik, varav kärnkraften stod för 47,3 TWh eller 30 procent.
Cavaterm procedure

centrumvux haninge csn
vic mensa net worth
bokadirekt logga in
föräldraförsäkring sd
gullefjun text
harshida chaudhari md

Stort projekt fossilfri gruvbrytning, svenska myndigheters sju

Den ökade elanvändningen i transportsektorn drivs framförallt av elektrifieringen av personbilar och lätta lastbilar. från 138 TWh 2015 till 146 TWh 2016. Ökningen var särskilt stor i transportsektorn, men även användningen av biobränslen och avfall i fjärrvärmen ökade, liksom användningen i industrin. Användningen av biodrivmedel har ökat mycket snabbt de senaste åren, … Projektet avser att i laboratorieskala undersöka förutsättningen för biologisk metanisering av syngas producerad vid småskalig förgasning av lignocellulosrika bränslen. Slår projektet väl ut finns det potential att minska Sveriges fossilberoende inom transportsektorn med 3 TWh biodrivmedel inom 10 år. El för framtiden –ett användarperspektiv VÄGVAL EL Arbetsgrupp Framtidens elanvändning i perspektivet 2030-2050 Maria Sunér Fleming, ordförande Transportsektorn är i början av ett teknologiskifte där transporter går från att drivas med fossila bränslen till biodrivmedel och el.