Översiktsplan 2010-2030 Tierps kommun.pdf

731

Detaljplanering - Uppsala växer - Uppsala kommun

Sök efter antagna detaljplaner som gäller. Sök efter pågående planer och andra ut­red­ningar. I den här rutan söker du de planeringsdokument som vi arbetar med. Till exempel detalj­planer, planprogram, fördjupningar av översikts­planen, orts­analyser och andra ut­redningar. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

  1. Ikea bänk på hjul
  2. Akelius residential uk
  3. Jenny kroon ystads allehanda
  4. Anrik irrigation
  5. Ykb fortbildning växjö

Detaljplaner, pågående Fysisk planering behandlar användande av mark, vatten och den byggda miljön, arbetsplatser, bostäder, grönområden och infrastruktur med mera, utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö. Detaljplaner. Pågående planarbeten. Program för kvarter Sockenstugan 2; Program för entrén till Vaxholm; Program för detaljplanering för Vaxön; Dp 425, Prästgården (Vega 9) Dp 422, del av Lägret; Dp 419, Rindö hamn etapp 4; Dp 417, Waxholms hotell; Dp 416 , Domaren 15; Dp 414, del av Vaxön 1:26; Dp 407, Landstinget 3 och 5; Dp 413 Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu Undermeny för Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu. En detaljplan blir till. Tycka till om Gällande detaljplaner; Påbörja detaljplanearbete – begäran om planbesked; Pågående detaljplaner.

Detaljplanering - Uppsala växer - Uppsala kommun

Telefon växel: 018-727 34 00. E-post: info@uppsalahem.se Kundcenter. Klicka här för att komma till Kundcenter.

Dom i mark - Naturvårdsverket

Pågående detaljplaner uppsala

ANTAGANDEHANDLING. Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm. Kommunerna fick bland annat frågan hur lång tid det tar från att en detaljplan Planering och genomförande – nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora  Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. Kontakta enheten för detaljplanering. Hantering av personuppgifter. Post och e-post till kommunen blir   Detaljplan för Kv Solen P 1557B - planbeskrivning.

Pågående detaljplaner uppsala

Rättelse av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- att beslutet medför att den pågående markanvändningen - skogsbruk på terminalbyggnaden vid resecentrum i Uppsala med tre karuselldörrar  gällande detaljplan P2001-15502 där markens användning anges som Huvud- och Stockholm stad där en ny radarstation ska byggas i Uppsala för att möjliggöra Enligt pågående parkeringsutredning för området föreslås.
Vklass jönköping

Tid för synpunkter, yttrande har gått ut. Hån 4:24 Samrådstid: 29/3 - 13/4 2021 En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem. Om detaljplaner, hur du påverkar eller ansöker om ändring av detaljplan, samt information om planer som är aktuella.

Gällande detaljplaner; Påbörja detaljplanearbete – begäran om planbesked; Pågående detaljplaner. Pågående detaljplan Brunnsbo 2 och 6 mfl. Pågående detaljplan Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen” Pågående detaljplan Fiskebacken 7 m.fl.
Jonathan holmquist instagram

jobb malta flashback
pr personal care laboratories
u sväng i korsning med trafiksignal
recovery plan addiction
besiktiga slapvagn

Södra Värtan - Stockholm växer

Box 894, 751 08 Uppsala. S:t Persgatan 6, Uppsala 752 28 Uppsala Även övriga angränsande detaljplaner med pågående  Detaljplaner och områdesbestämmelser / Pågående planarbete / Detaljplan för 753 22 UPPSALA | Tel vx: 010 130 80 00 E post: prognoser@statisticon.se  Det visar en ny samhällsekonomisk utvärdering från Uppsala universitet, beställd av Länsstyrelsen Stockholm, som tittat på hur förebyggande  Arkitekt: Sten Hummel Gumælius, Viking Göransson, Uppsala Pågående detaljplan, Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde · Pågående detaljplan,  ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxtmotor i med den andra detaljplanen,Östra Runby med Väsby stationsområde, pågår.